3stepIT dobler gjenbruksvirksomheten

- september 17, 2020

IT-tjenesteselskapet 3stepIT livnærer seg på livssyklushåndtering av teknologi i 3 steg: anskaffelse, administrasjon og avhending. Den sirkulærøkonomiske forretningsmodellen tiltrekker seg kunder på tvers av bransjer og industrier i både privat og offentlig sektor.

En viktig del av livssyklushåndtering av teknologi er hva som skjer med den når virksomheten ikke lenger har bruk for den. 3stepITs avhendingstjenester løser denne problematikken for kundene på sikkert og bærekraftig vis.

 

IT-utstyret vi leaser ut til kundene våre har sin livssyklus på lik linje med alle andre produkter. Det vi ønsker er at kundene etter endt leasingperiode returnerer utstyret til oss slik at det kan gjenbrukes i annenhåndsmarkedet. Ofte er utstyret da utdatert for arbeidsoppgavene det er ment å løse hos virksomheten – men det betyr ikke at det er ubrukelig for lettere brukergrupper i andre land, som for eksempel elever i grunnskolen, forteller administrerende direktør, Peer Velde.

 

Selskapet gir ikke bare kundene mulighet til å returnere utstyr. De kjøper også brukt IT-utstyr fra andre virksomheter som en del av sin kjernevirksomhet.

 

Vi vet at det er kultur for å spare på brukte PC-er og annet utstyr fordi virksomhetene ikke vet helt hvordan de kan kvitte seg med det på en sikker måte. Strenge regler for datasikkerhet er sannsynligvis en stor faktor her. Det at vi har ISO-sertifiserte dataslettingsrutiner og benytter oss av sletteverktøy godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet løser sikkerhetsutfordringen mange sliter med, sier Velde.

 

Selv om datasikkerhet er en viktig faktor øker også forespørselen for miljøvennlig avhending. Selskapet bidrar til å redusere kundenes CO2-avtrykk og mengde EE-avfall ved å videreselge det i annenhåndsmarkedet. Her er det avgjørende for 3stepIT at landene de selger brukt IT-utstyr til har de samme strenge reguleringene for håndtering av EE-avfall som her hjemme i Norge.

 

I 2019 klargjorde selskapet en halv million enheter for annenhåndsmarkedet globalt, hvor Norge bidro godt til de gode tallene. I år er målet å doble det norske volumet.

 

 Allerede nå har vi passert antallet vi klargjorde i fjor og vi ser at målet om å doble er godt innen rekkevidde, forteller Velde.

 

Det er altså for selskapet ingen tvil om at gjenbruk og bærekraft stadig får større fokus i norsk næringsliv. Teknologiutviklingen er på høygir. Forbruket av teknologi og, ikke minst antallet enheter hver enkelt av oss bruker, øker. Selskapet håper at mengden utstyr de får inn vokser i takt med økt forbruk av teknologi. Skal teknologiutviklingen fortsette i denne takten og forbruket øke ytterligere er det klart at vi håper innsamlings- og gjenbruksgraden også øker. Det er den eneste fornuftige utviklingen vi kan forespeile oss, fortsetter Peer Velde.

 

3stepIT har en egen gjenbruksfabrikk/logistikksenter i Ski som til nå har hatt god kapasitet. I løpet av 2021 er planen å oppgradere. Årets dobling av volum er som nevnt innen rekkevidde, men det er også kapasiteten på selskapets logistikksenter.

 

Vi ser etter større lokaler og løsninger som er skalerbare for veksten vi ser for oss. Logistikksenteret vårt i Ski har vært en perfekt løsning frem til nå. Vi ser, med stor glede, at vi nærmer oss maks kapasitet og gleder oss til å oppgradere i løpet av neste år avslutter Velde.

Les mer

Relaterte saker