3ConnectIT – API-familien for bedre sammenkobling 

Paragraphs

Optimaliser via integrasjon

Det første medlemmet i API-familien, 3ConnectIT, er Asset View API. Den gir deg tilgang til enhetsinformasjon i 3stepITs Asset NG-register:

  • 3 Step IT tilbyr API-en til kunder og partnere for å opprette integrasjon mellom vårt enhetsregister og deres systemer
  • API-en definerer et sett med regler for hvordan data kan overføres til og fra Asset NG
  • API-en er av REST-teknologi. Ethvert system som møter kravene til REST kan kommunisere med Asset NG via denne API-en.

Asset View API-en er bare det første medlemmet i 3ConnectIT-familien. Flere familiemedlemmer kommer.

3 Step IT

Fordeler med bruk av API:

Enhets- og leasinginformasjon vedlikeholdes i ett system hvor et annet er integrert.

Dataintegritet forsikres ved at systemene er synkronisert som også gjør det enklere å oppdage eventuelle uregelmessigheter.

Automatiserte og integrerte systemer håndterer vekst uten problemer. Det er ingen byrde for IT-administrasjonen å håndtere ekstra enheter og brukere

API-familien, 3ConnectIT, introduserer et sett av nye API-er som tilbyr sammenkobling og intergrering til 3 Step ITs verktøy for IT-administrasjon. 

Med 3ConnectIT kan du:

La teknologi håndtere data

Frigjør mennesker for å fokusere på virksomheten

Reduser risiko i menneskelige feil 

Sikret automatisering glemmer aldri hverken synkronisering av data eller tillater skrivefeil

Velg system

Fortsett å håndtere enhetene i AssetNG eller integrer med andre systemer og verktøy

Finn ut mer om 3ConnectIT, be om en demo! 

Få en demo

Kontakt oss og vi finner den løsningen som passer best for din bedrift! 

Kontakt oss

3ConnectIT faktaark

Lær mer om 3ConnectITs API-muligheter. Se vårt faktaark. 

Til faktaarket >