Fem tips til en bærekraftig IT-løsning

- desember 13, 2021

I disse dager gjør mange bedrifter en stor innsats for å bli grønnere. Nye bærekraftige løsninger for produktemballasje vurderes, flere optimaliserer forsyningskjeden og mange velger digitale møter fremfor forretningsreiser. Listen lang over grønne initiativ, men IT blir sjelden sett på som en av dem. Det er synd, for her er det mye å hente. Vi gir deg fem konkrete tips til hvordan din bedrifts’ IT også kan spille en rolle i det store klimaregnskapet. 

 

Du kan spare jorden for store mengder CO2 og ee-avfall ved å gjøre bruken av IT mer bærekraftig. Visste du for eksempel at en bedrift med 800 ansatte i snitt kan redusere CO2-utslipp med 270 000 kilo? Det er det samme som å fly til månen og tilbake to ganger. Ved å definere et sett med regler for bedriftens IT-håndtering, kan du bidra med å redusere mengden av både CO2 og ee-avfall. La oss se på våre fem råd til nettopp det:  

 

De fem rådene for bærekraftig håndtering av IT

1. Definer livssyklusen for ditt IT-utstyr

Behovet for å alltid skulle ha tilgang til siste teknologi blir stadig viktigere for bedrifter. Dessverre bidrar dette til at IT-utstyret får kort levetid, der datamaskiner og smarttelefoner enten blir liggende på et lager eller skrotet altfor tidlig, når det nye tas i bruk. Derfor vil en definert livssyklus av selskapets IT-utstyr bidra til at utstyret skiftes ut til rett tid, verken for tidlig eller for sent. På den muligheten forlenges levetiden ved å gjøre det disponibelt for nye brukere i annenhåndsmarkedet. Disse brukerne har ikke samme behov for siste oppdaterte teknologi. Dette utsetter da produksjonen av nytt utstyr, som står for opptil 80 prosent av en enhetens totale CO2-utslipp. 

 

2.Unngå å kassere brukte enheter

La oss fortsette tanken fra forrige råd. Se for deg en rund, stor kake, laget av CO2. Produksjonen av nytt IT-utstyr krever en stor del av denne CO2-kaken. Så hvordan kan vi sikre at det kakestykket reduseres til å bli minst mulig? Dette kan vi gjøre ved å utsette behovet for å produsere nye enheter. Når bedriften har definert en livssyklus (jf. råd nr. 1), er neste steg å sikre at utstyret får forlenget levetid og ikke ender opp som skrot. Dette kan for eksempel gjøres ved å selge utstyret videre til samarbeidspartnere som kan håndtere reparasjon, sletting av data, oppussing og videresalg av utstyr. 

 

 

Les også: Sjekk hvor mye du CO2 og EE-avfall potensielt kan spare med vår bærekraftskalkulator.

 

3. Få dokumentert datasletting og IT-utstyrets videre levetid

Bedrifter opplever en økende etterspørsel etter dokumentasjon av bærekraftige tiltak, og her er IT intet unntak. Flertallet av virksomheter ønsker å assosieres med bærekraft og derfor er det en fordel å kunne dokumentere og konkretisere de grønne satsingene, slik at dette blir synlig for eksterne parter. Finn derfor en samarbeidspartner som kan dokumentere tiltakene og, for eksempel, bevise IT-utstyrets videre vei, datasletting av utstyret og eventuelle miljøbesparelser. 

 

4. Få en oversikt over enhetene dine

Det kan være forvirrende og utfordrende å administrere og lokalisere tusenvis av enheter. Manglende oversikt fører ofte til at selskapet anskaffer nye enheter som det egentlig ikke var behov for. Ved å samle all utstyrsinformasjon i ett system kan virksomheten enkelt innhente data om utstyrets plassering, bruk og bruker samt status på utskifting i forhold til definert levetid. Du kan lese mer om dette temaet her.  

 

5. Bytt fra en CAPEX-modell til en OPEX-modell

Når en bedrift velger å anskaffe IT-utstyr via en CAPEX-modell, kan det ofte være utfordrende å sørge for at utstyret skiftes ut i tide. Oftest ser man at bedriften i stedet velger å beholde og bruke utstyret til det kollapser eller er så teknologisk utdatert at det ikke lenger fungerer. Ved å anskaffe IT via en OPEX-modell, som for eksempel leasing, defineres en levetid som utstyret naturligvis løper etter, fordi leverandøren i utgangspunktet skal ha utstyret tilbake etter endt periode. Bedriften kan da igjen anskaffe nytt og oppdatert utstyr, og leasingleverandøren kan reparere det returnerte utstyret, slette det og gi det forlenget levetid med en ny bruker.  

 

Basert på våre egne erfaringer, har IT-utstyr som er leid fremfor eiet 13 % større sjanse for å få et nytt liv i annenhåndsmarkedet enn utstyr som bedrifter eier selv. 95% av alt IT-utsyr som blir returnert av våre kunder etter endt leieperiode blir gjenbrukt, mens kun 82% av alt IT-utstyr som vi henter hos kunder som selv har eiet det kvalifiserer til gjenbruk.  

 

 

Lyst til å bli enda klokere på mer bærekraftig IT-håndtering?

Nå er du forhåpentligvis bedre rustet til å kunne ta bærekraftige valg i din bedrifts IT-avdeling. Har du lyst til å bli enda klokere på hvordan du best kan ta del i den grønne omstillingen på IT-fronten, vil vi gjerne snakke med deg. Kontakt oss her. 

 

Les mer

Relaterte saker