Reager mindre, FOREBYGG mer

3CHECKIT™ - OPTIMALISERING AV TEKNISK SUPPORT

Hva skal IT-avdelingen fokusere på når de skal holde styr på titalls, hundrevis eller til og med tusenvis av datamaskiner? Akutthjelp blir ofte den prioriterte oppgaven, men kortsiktige løsninger fører ikke til langsiktig optimalisering.

3CheckIT gir IT-avdelingen en komplett oversikt over arbeidsstasjonenes tilstand. Da kan de planlegge fiksing av:

 • svakheter i apper som alle brukere kan dra nytte av
 • PC-er med hyppige omstarter, og laste inn systemer på nytt
 • anti-virus for å sikre at det kjører og oppnå flokkimmunitet

3CheckIT fremhever mindre problemer som brukere ikke rapporterer. Det bidrar til å takle problemer før de fører til svikt. Når IT-avdelingen forutser problemer og reduserer henvendelser om akutthjelp, kan de bruke mer tid på å fokusere på prosjektleveranse.

3CheckIT-portalen viser:

 • et grafisk tilstandskart for PC-er og bærbare datamaskiner
 • windowspålitelighet
 • oppstartshastigheter
 • applikasjonspålitelighet
 • samsvarskontroll

Portalen tilbyr et samlet nettverkssammendrag helt ned til individuelle arbeidsstasjoner.

BE OM EN DEMO

FOREBYGGING FREMFOR REPARASJONER

BRUK 3CHECKIT TIL Å PRIORITERE SERVICE

Additional content

3CheckIT er et verktøy som kontinuerlig overvåker

 • nye problemer med arbeidsstasjoner
 • vedvarende, gjennomgripende problemer
 • helhetlig arbeidsstasjonsytelse

Med denne informasjonen kan IT-avdelingen bruke mindre tid på reparasjon og gjenoppretting og mer tid på forebygging og planlegging. Servicenivået forbedres og det gjør også produktiviteten.

BE OM EN DEMO


3 Step IT leverer leasingtjenester til kvalifiserte kunder. Tilbudene er kanskje ikke tilgjengelige i visse land eller kan variere fra land til land. Tilgjengelige tilbud kan endres uten forvarsel og er underlagt kredittgodkjenning, gjennomføring av dokumentasjon som er godkjent av 3 Step IT, og kan være gjenstand for minimumstransaksjoner. 3 Step IT, 3ChooseIT, 3FindIT, 3CheckIT og Asset NG er varemerker til 3 Step IT Oy.

FÅ DE SISTE NYHETENE OG OPPDATERINGENE

Thank you for your subscription