Gjenbruk av smarttelefoner - et slag for grønnere IT

- april 04, 2018

En undersøkelse fra McMaster University i Canada viser at mindre enn 1% av alle smarttelefoner gjenbrukes. Det er et ekstremt lavt tall med tanke på påvirkningen produksjon og kjøp av nye telefoner har. Det fremkommer også i rapporten at det krever like mye energi å produsere en ny smarttelefon, som det krever å eie og lade en telefon i ti år.

Smarttelefoner stod for 1% av det totale CO2-utslippet i 2007. Siden det har andelen tredoblet seg og forventes å øke til hele 14% innen 2040. For å løse det voksende problemet og snu trenden er gjenvinning, og ikke minst gjenbruk av enheter, helt nødvendig. Statistikk viser at det er store miljømessige fordeler med forlengelse av levetiden til mobiltelefoner, datamaskiner og annet IT-utstyr. På samme måte som det er mer miljøvennlig å kjøpe en brukt bensinbil enn en helt ny hybrid eller el-bil, er det mer bærekraftig å gjenbruke IT-utstyr.

Vi må ta ansvar

Som bedrift er det viktig å ta ansvar og gå foran med et godt eksempel. Ved å se på egne IT-ressurser og etablere et bærekraftig tankemønster blant ansatte kan bedrifter utgjøre en stor forskjell. Det kan 3 Step IT hjelpe bedriften med. Med 20 års erfaring med sirkulær livssyklushåndtering av IT og mobiltelefoner vet vi hva vi snakker om. Bare i fjor klargjorde vi mer enn 10.000 enheter for bruktmarkedet på vårt servicesenter i Ski. Av disse var 2,5 % smarttelefoner.

 

Sikkerhet og miljø - to fluer i en smekk

3 Step ITs virksomhet dreier seg i hovedsak om effektiv, sikker og miljøvennlig bruk av IT. Prosessen for brukt IT-utstyr er ganske enkel: Vi henter bedriftens brukte og kasserte mobiltelefoner, datamaskiner og nettbrett og frakter utstyret i sikre skap. Deretter fraktes det til våre fasiliteter i Ski hvor alle enheter slettes (med sletteverktøyet Blancco). Utstyret testes deretter og det fungerende utstyret videreselges på markeder med strenge forskrifter for EE-avfall. Det ødelagte utstyret resirkuleres selvsagt på forsvarlig vis. Etter dette får bedriften en økonomirapport og slettesertifikat for de håndterte enhetene.

 

Gjenbruksprosessen minimerer belastningen på miljøet samtidig som den forbedrer de økonomiske forutsetningene for kundene våre da vi kjøper det brukte utstyret til konkurransedyktige priser. Utstyret selges til kundesegmenter, både nasjonalt og internasjonalt, som ser økonomisk og miljømessig gevinst ved å kjøpe brukt elektronikk.

 

Det er egentlig veldig enkelt

Grønn IT handler altså ikke bare om hvilket utstyr bedriften kjøper. Det handler like mye om hva som skjer med det gamle. Arbeidet rundt bærekraftig livssyklushåndtering og sirkulærøkonomi er et langsiktig prosjekt, men det er 3 grep man kan ta allerede i dag:

 

  • Ta personlig ansvar for enhetene dine og etabler bevissthet om gjenbruk blant kolleger. «Bruk og kast»-mentaliteten må forandres. Krav om bruk av eksempelvis skjermbeskyttelse og deksel er helt enkle grep som forlenger levetiden drastisk.
  • Få kontroll over bedriftens enheter og hvem som bruker hva. Bedre kontroll over IT-utstyret gjør det lettere å regne ut de økonomiske kostnadene, samt følge livssyklusen for hver enkelt enhet.
  • Legg en strategi med mål om å finne en standard for IT-parken. Det skal ikke være «teknologi for teknologiens skyld», men tilpasses brukeren, holde hver enkelt ansatt produktiv og gjøre deres arbeid enklere.

Les mer om våre livssyklustjenester her>>

Les mer

Relaterte saker