2020 - Sirkulærøkonomiens tiår

- januar 06, 2020

Et nytt år er i gang og vi ser frem til et tiår hvor vi spår enda større vekst innen sirkulærøkonomi – særlig sirkulærøkonomiske forretningsmodeller.

Sirkulærøkonomi

I 2019 ble sirkulærøkonomi for alvor satt på kartet. Aldri før har temaet vært mer aktuelt og ingenting er vel bedre enn det. Likevel har fokuset vært rettet mot hva vi mener kun er en liten del av konseptet. I fjor så vi et enormt engasjement for avfallsbransjen, noe som i og for seg er en stor del av et sirkulært samfunn. Men fokuset har i stor grad dreiet seg om kildesortering og redusert forbruk. Sirkulærøkonomi dreier seg om så utrolig mye mer enn det. Det handler om å se den fullstendige livssyklusen. Det betyr at vi er nødt til å utvikle produkter som gjør resirkulering og ombruk langt enklere. Vi må forbedre produkter slik at de lever lenger og tilby bedre løsninger for bruk.

 

Sirkulære forretningsmodeller

I senere år har stadig flere sirkulære forretningsmodeller sett dagens lys. Vi ser stadig flere bedrifter og selskaper ta ansvar for hva som skjer med produktene etter bruk. Dette kan vi se på tvers av bransjer, men mest kjent for forbrukerne er kanskje incentivordninger som retur av elektroniske apparater til el-kjeder og retur klær til flere store kjeskjeder. Ikea har også gått i bresjen her med store kampanjer med tips som bidrar til forlenget liv til møbler.

 

Vi trenger flere slike ordninger og ikke minst enda bedre ordninger. Det tror vi at vi kommer til å se mye mer av i årene som kommer.

 

Bedre produktdesign

Bedre og flere ordninger er ikke alt vi trenger. Sirkulærøkonomi dreier seg om å se den fullstendige livssyklusen til produktene som produseres. Det innebærer også design og produksjon. For å kunne tilby bedre ordninger må produktene utformes på en slik måte at levetiden forlenges og at ombruk og gjenbruk forenkles. Vi må designe produkter, ikke bare for bruk, men også for enkel reparasjon og prosessen de skal gjennom når levetiden er over.

 

Forbrukerne blir stadig mer opptatt av hvor produkter kommer fra og om leverandøren kan vise til bærekraft i alle ledd. Det tror vi kommer til å være en drivkraft som i årene som kommer vil gi forbrukerne et mer fornuftig produktutvalg som ikke bare letter på samvittigheten, men også på det helhetlige miljøavtrykket.

 

Tilgang over eierskap – as a service

Det er ingen hemmelighet at nordmenn har en godt forankret eiertrang. Historisk sett har det vært et mål å eie det aller meste, men det er i ferd med å snu. I hvert fall for noen ting. Det er selvsagt ting det lønner seg å eie, som for eksempel bolig. Men det er også mange ting som faller ekstremt raskt i verdi og som totalt sett blir rene tapsprosjekt. Vi har det siste tiåret sett mange as-a-service-løsninger dukke opp, særlig innen strømmetjenester, transport og teknologi. I et relativt teknologidrevet samfunn vil nok produkt som tjeneste øke spesielt innen dette feltet.

 

Teknologi utvikles i en skrekkelig høy hastighet, noe som gjør at produktene ofte faller drastisk i verdi så snart det er ute av forpakningen. Dermed er teknologi som tjeneste noe vi tror kommer til å skyte fart i årene som kommer. Ikke utelukkende på bakgrunn av verdifall, men også fordi tilbydere av as-a-service-løsninger må ta stilling til produktenes fullstendige livssyklus. Noe som blir stadig viktigere for forbrukerne når de velger leverandør.

 

Vi tror og håper at 2020 er fortsettelsen på en god start hvor vi snur fra lineært til sirkulært.

Godt nytt tiår!

Les mer

Relaterte saker