PC-ER, BÆRBARE DATAMASKINER, SMARTTELEFONER, SERVERE OG MER

VI HJELPER MED ANSKAFFELSE OG ADMINISTRASJON ALLE TYPER TEKNOLOGISK UTSTYR

For 20 år siden startet vi med teknologifinansiering for PC-er da det var et nytt krav. Det store antallet IT utstyr som var en del av utfordringen bidro til å utvikle Asset NG. Teknologiens fremmarsj har gjort regelmessig oppdatering til et krav: Men å gjøre det på en bærekraftig måte var rett og slett den ansvarlige tilnærmingen.

Disse utfordringene og kravene gjelder mye teknologisk utstyr:

  • Veldig mange smarttelefoner med sensitive datasikkerhetshensyn
  • Servere har vanligvis 3-5 års livssyklus
  • Lagring går gjennom en livssyklus og til slutt må den slettes for data
  • 3D-skrivere utvikles raskt, og det er best å lease verdiminskende utstyr

Tingenes Internett fører til en annen størrelsesorden for kvantitetene som er involvert. Utstyrssporing, administrasjon og utskiftning kommer til å bli et vedvarende IT-behov.

Slik fungerer våre løsninger på tvers av teknologispekteret:

 

Leasing & financing


Asset management


3FindIT


3ChooseIT


3CheckIT


Sustainable replacement


Buying used

Windows PCs & laptops
Apple OS X PCs & laptops    
Tablets  
Smartphones  
Servers      
Storage products      
Other IT products      

OVERGANG TIL IT-LIVSSYKLUS SOM EN TJENESTE

3 STEP IT-LØSNINGER KAN HJELPE MED Å ANSKAFFE, ADMINISTRERE OG SKIFTE UT DE FLESTE TYPER TEKNOLOGI

Leasing bidrar til å anskaffe teknologi når du trenger den, snarere enn når budsjettet eller kontantstrømmen tillater det. IT utstyr må administreres, og hvis det er bærbart må det også spores. Og til slutt må PC-er, bærbare datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner, servere, osv. skiftes ut. Da er sikkerheten en utfordring og bærekraft ønskelig.

Tenk på å bruke tjenestene våre til mer enn utstyr:

  • Få mer ut av IT-budsjettet ditt.
  • Løs sikkerhetsutfordringen ved avhending av teknologisk utstyr.
  • Selg og lease tilbake for å frigjøre penger.
  • Selg brukt utstyr for frigjøre verdier.
  • Bruk vår videresalgstjeneste for å oppfylle til bærekraftsmål. 

Last ned det systemiske faktaarket for bærekraft

Diskuter løsninger for teknologi

Finn ut mer om utvinning av verdi fra brukt IT utstyr.

FÅ DE SISTE NYHETENE OG OPPDATERINGENE

Thank you for your subscription