Title

Markedsrapport 2013

3 Step IT vokser raskere enn markedet – markedsrapport 2013 Ferske tall fra Finansieringsselskapenes Forening (FINFO) viser at markedet for IKT finansiering hadde en vekst fra 2011 til 2012 på 4,8%. Samtidig hadde 3 Step IT en tilsvarende vekst på hele 17%, noe som øker vår markedsandel innen IKT finansiering fra 8,2% til 9,1%. 3 Step IT har utformet en markedsrapport over de viktigste endringene i markedet fra 2011 til 2012 basert på de rapporterte volumene fra medlemmene av FINFO. Se oppsummering fra rapporten her.

Funn fra markedsrapport IKT finansiering, pr. 4 kvartal 2012

Kilde: FINFO statistikk og 3 Step interne tall. Alle tall er korrigert for volum levert av 3 Step IT hos den enkelte aktuelle funder. Utvalget for rapporten består kun av medlemmer av FINFO i tillegg til 3 Step IT. Oppsummering

  • Totalmarkedet for IKT steg med 4,8% fra 2011 til 2012 (fra 3 402 til 3 564 mnok)
  • Totalmarkedet for IKT steg med 21% fra Q3 til Q4
  • Totalmarkedet for IKT sank med 7,5% fra Q42011 til Q42012
  • 3 Step IT nysalg volum steg med 17% fra 2011 til 2012 (fra 278 mnok til 325 mnok)
  • 3 Step IT nysalg volum steg med 11% fra Q3 til Q4
  • 3 Step IT volum sank med 1% fra Q42012 til Q42011
  • 3 Step IT markedsandel økte fra 8,2% til 9,1%, 2011 til 2012.
  • 3 Step IT er 4. største aktør innen IKT finansiering i Norge, basert på samlet aktivitet i 2012.

  Utvikling i markedet siste 8 kvartaler (Q1 2011 t.o.m. Q4 2012)

  Utvikling av 3 Step sammenliknet med markedet fra 2006. Utvikling av markedsandeler år for år

AddToAny