Asset NG

Et grunnleggende verktøy for
administrasjon av IT-livssyklus 

Paragraphs

Vårt online enhetsregister, Asset NG, er fundamentet og ryggraden til våre tjenester innen administrasjon av IT-livssyklus. Det er vår unike innovasjon som gjør IT-administrasjon enkelt og mindre tidkrevende.

Administrer alle dine leasede enheter når de anskaffes, brukes og fornyes i et sentralisert system.

Asset NG hjelper deg å håndtere IT-budsjetter, fordele kostnader bedre og produsere rapporter slik at du kan gjøre informerte valg for din IT-park. 

 

3 Step IT

Få full kontroll - alle svar på ett sted, hele tiden. 

Et sentralt register gir deg oversikt over IT-parken samt: 

Hjelper å plalegge retur og utskiftning av utstyr 

Overvåker bruk, lokasjon og status for alle enheter 

Tilbyr verktøy for kostnadsfordeling, budsjettering og finansielle rapporter 

Kan integreres med dine systermer og programvare 

Alt du trenger å vite om Asset NG på ett faktaark

Lær mer om Asset NG og se hvordan dashboardet ser ut!
Til faktaarket >

3 Step IT

Hvorfdan fungerer Asset NG? 

3 Step IT

Tjenesten starter med sjekking og godkjenning av leveranser for å begynne enhetenes leasingperiode.

3 Step IT

Detaljert informasjon om grunnleggende, finansielle og tekniske data er tilgjenelig i enhetsregisteret.

3 Step IT

En detaljert oversikt over dine leasede enheter visualiserer innsikten.

3 Step IT

Få informasjon på enhetsnivå, finansielle rapporter og planer for kostnadsfordeling mellom prosjekter og avdelinger. 

3 Step IT

Mot slutten av leasingperioden får du varsel om sluttdatoer og blir spurt om instruksjoner. Når hver enhet er klargjort får du slettesertifikater og tilstandsrapporter. 

Kontakt oss og spør om et tilbud! 

Kontakt oss

Se hvordan våre tilleggstjenester kan supportere Asset NG

Finn ut mer