3 STEP IT KOMBINERER

ERFARING MED KONTINUERLIG INNOVASJON

3 Step IT ble grunnlagt i Finland i 1997 for å hjelpe kundene å planlegge og administrere regelmessige oppgraderinger av PC-er og bærbare datamaskiner. Vi har fokusert på dette i nesten tjue år, og blitt eksperter innen bransjen for IT-utstyrsforvaltning. Vi kompletterer leasing og finansiering med vår løsning for IT-livssyklus.

Løsningene våre hjelper kundene å administrere IT-utstyret på en mer effektiv måte. Som et resultat av dette får de mer ut av budsjettene sine. Kundene våre blir værende hos oss gjennom flere oppgraderingssykluser, og det er grunnlaget for veksten vår.

Vi administrerer for tiden 1,6 millioner utstyrsenheter for kundene våre. Det inkluderer PC-er, bærbare datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner.

Vår kjernevirksomhet er å tilby kundene våre en økonomisk og komplett livssyklustjeneste for IT-utstyr. Vi hjelper dem med anskaffelse, administrasjon, bærekraftig utskifting og ansvarlig avhending av IT-utstyr. Det gjør oss til en stor forhandler av brukt teknologi, og i 2017 solgte vi 372 000 utstyrsenheter.

Organisasjoner som søker mer effektive driftsmodeller velger 3 Step IT. De ser at løsningene vi leverer gir merverdi utover et vanlig leasingopplegg, og det fører til at samarbeidene med kundene våre fortsetter.

Internasjonalt har vi datterselskaper i Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Malaysia, Norge, Singapore, Sverige og Storbritannia.

Endring er det eneste som er konstant i den digitale æra. Og Tingenes Internett kommer til å øke antall enheter i bruk med minst ti ganger. Elektronisk avfall kan bli den neste miljøkatastrofen.

Effektiv administrasjon av utstyr gjennom hele dets levetid blir viktigere og viktigere. Og etterhvert som det nye utstyret er i ferd med å bli gammelt, er en bærekraftig tilnærming til bruk og gjenbruk av utstyret kritisk for en sunn planet.

VÅR LIDENSKAP FOR VIRKSOMHETEN

VISJON, OPPGAVE, VERDIER OG STRATEGI

Opprinnelig var vår visjon å tilby finansiering tilpasset administrasjon av IT-livssyklus. Vi ønsket også at regelmessig teknologioppgradering skulle gjøres på en mer bærekraftig måte. Da oppdaget vi at disse to passet godt sammen:

  • En operasjonell leasingavtale gjør de betydelige investeringene i PC-er og bærbare datamaskiner overkommelig.
  • En prosess på slutten av utstyrets levetid som fokuserer på retur av brukt utstyr og klargjøring for videresalg gir restverdien.
  • Den optimale levetiden for å lykkes med TCO (total cost of ownership) definerer den planlagte leasingperioden.

Det viktige vendepunktet oppstod da vi så at 3 Step IT kunne selge optimal livssyklusfinansiering for IT med en tilnærming til leasing, hvor intensjonen er at utstyr som nærmer seg slutten av levetiden blir levert tilbake for gjenbruk. Vi kunne unngå den tradisjonelle tilnærmingen til leasingselskapene som oppfordrer til å forlenge utstyrets avtaleperiode ved ordinært utløp. Dette er vanligvis lønnsomt for leasingselskapet, men kan være kostbart for kundene deres.

Etter 20 år med kontinuerlig forbedring av standarden på IT-livssyklusadministrasjon, er vi på jakt etter å få til den mest avanserte IT-livssyklusforvaltningen med høyest mulig kundetilfredshet. På denne måten får kundene våre mer ut av IT-budsjettet sitt, og IT-avdelingen får mer tid til å fokusere på innovasjon.

Strategien vår ble til, steg for steg, gjennom kontinuerlig digital innovasjon av vårt administrasjonsverktøy fra det tidspunktet vi startet med å tilby IT-livssyklusleasing. Vi bruker utstyrsadministrasjon som grunnlag for nye digitale tjenester. På denne måten kan kundene forbedre IT-administrasjonen, overvåke tilstanden på utstyret og endre opplevelsen rundt utskifting av utstyr fra irritasjon til en positiv opplevelse.

Digital innovasjon gir en enda mer komplett løsning for livssyklusadministrasjon. Det åpner også muligheter for nye forretningspartnere på nåværende såvel som nye markeder.

Side om side med innovasjon finner vi bærekraftighet. Våre verdier har forankring i Norden. Bærekraftig gjenvinning av utstyr gir forretningsverdi og attraktive leasingpriser for kundene våre. Bærekraftighet er integrert i vår forretningsmodell og vår forretningsmoral.

FÅ DE SISTE NYHETENE OG OPPDATERINGENE

Thank you for your subscription