Hva er forskjellen mellom operasjonell og finansiell leasing?

- februar 13, 2023

Leasing vokser raskt og er en anskaffelsesmodell som har kommet for å bli. Bare i bilbransjen har andelen leasingavtaler økt med 80 % i perioden 2015 til 2020. Men hva innebærer egentlig leasing? Og er det forskjell på de ulike leasingmodellene? Leasing innebærer at en bedrift eller privatperson leier et produkt eller utstyr i en viss periode for en fast månedlig betaling. Bedrifter kan lease alt fra biler til IT-utstyr og vil normalt måtte returneres etter en spesifisert periode.

 

Fordeler med kommersiell leasing

Selv om de fleste selskapene er vant til å lease firmabiler, er det kanskje få som er klar over fordelene selskapet kan dra nytte av ved å lease generelt. Visste du f.eks. til:

 

  • Et selskap kan unngå å bruke store summer på å skaffe nye eiendeler ved å lease i stedet. Dette frigjør kapital til andre forretningskritiske formål.

 

  • De månedlige tjenestene er med på å forbedre driften av bedriften, fordi tjenestene kan inngå i driften.

 

  • Garantier som service, forsikring og reparasjon er vanligvis eller kan inngå i leasingtjenesten, slik at TCO (Total Cost of Ownership)
    kan reduseres betydelig fordi utgifter til uforutsette hendelser unngås.

 

Operasjonell eller finansiell leasing?

Når man snakker om bedriftsleasing, skiller man vanligvis mellom begrepene 'operasjonell' eller 'finansiell' leasing. Men hva betyr det?

 

Operasjonell leasing

Operasjonell leasing innebærer at utleier har eiendomsretten til produktet som leases. Det betyr at det er utleier som bærer alle driftsutgifter i leasingperioden, fordi service og reparasjon faktisk er inkludert i tjenesten.

 

Eksempler på slike produkter er biler, datamaskiner, skrivere eller annet IT-utstyr. Når den operasjonelle leieavtalen utløper, kan selskapet enten kjøpe produktet, returnere det eller forlenge leieavtalen.

 

Finansiell leasing

Finansiell leasing innebærer at utleier leier ut produktet til leietaker for en avtalt periode. I en finansiell leasingavtale overføres praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap til produktet til leietaker. Selskapet som leier har rettighetene over produktet i tråd med å ha eiendomsretten over produktet. Dette innebærer at selskapet må betale for service, reparasjon, forsikring og andre kostnader som kan oppstå under bruk. Etter utløpet av leieperioden overføres eiendomsretten til leietaker.

 

 

Forskjellen mellom operasjonell og finansiell leasing

Hovedforskjellen mellom de to konseptene er fordelingen av risiko. I en operasjonell leasingavtale forblir risikoen og fordelene ved å eie produktet hos utleier. Med en finansiell leasingavtale påtar leietaker disse risikoene. Imidlertid ser man ofte at en leasingavtale har elementer av begge deler i seg, og det er derfor opp til selskapets regnskapsfører å definere om en avtale er operasjonell eller finansiell.

 

En annen betydelig forskjell er knyttet til verdien og tilstanden til produktet. Når produktet slites ut er det en risiko for at verdien reduseres og dermed blir vanskeligere å selge. Ved finansiell leasing er det leietaker som må bære risikoen, mens ved operasjonell leasing er det utleier som tar risikoen.

 

Valg av leasingmodell avhenger av selskapets forutsetninger og behov. Mange selskaper velger operasjonell leasing fordi en slik leasingmodell kommer med en rekke økonomiske fordeler som inkluderte tjenester og reparasjoner, som kan redusere TCO. Når selskaper velger finansiell leasing, er det som regel fordi de ønsker å finne et alternativ til det direkte kjøpet.

 

 

Vil du høre mer om operasjonell eller finansiell leasing? Så kontakt oss her

Les mer

Relaterte saker