TCO – forstå kostnadene for IT-ressurser

Title

Forstå kostnadene for IT-ressurser

Når kjøp av IT og teknologi planlegges, er det viktig å huske 20/80-prinsippet: fra de totale kostnadene til en arbeidsstasjon (TCO, Total Cost of Ownership (total kostnad for eierskap)), er andelen av kostnader for utstyr kun 20 %. Det betyr at kjøpsprisen for utstyret i seg selv ikke utgjør den største andelen av IKT-budsjettet.

Tarkista it-laitteesi kustannukset 3 Step IT

Målretter du tiltakene for optimalisering riktig?
Klikk her for å opprette en TCO-beregning, så mottar du en e-post som inneholder en rask analyse av din organisasjons situasjon >>

Først – 20 % av kostnadene

Sparte kostnader knyttet til kjøp av utstyr kan oppnås gjennom konkurrerende budprosesser, kloke valg av utstyr samt fleksibel leasing av utstyr. Eie av utstyr er ofte det mest ineffektive alternativet, både grunnet de relaterte kostnadene og mangelen på omfattende tjenester for livssyklusforvaltning.

Når du har optimalisert kjøpsprisen, er det på tide å gå til den totale kostnaden for eierskap. Kostnadene knyttet til bruksfasen i ICT-budsjettet, er det området der det anbefales å målrette de mest omfattende rasjonaliseringsprosjektene og tiltakene for kostnadsbesparelse. 

Hva består de siste 80 % av kostnadene av?

Den største delen av kostandene består av områder slik som vedlikehold, datasikkerhetsoppdateringer, programvareoppdateringer, brukerstøtte, IT-problemhåndtering, programvare, programvarelisenser, ulike integreringer og programmer. IT-avdelingene er opptatte med å administrere arbeidsstasjonene som brukes, i stedet for å fokusere på sine faktiske hovedoppgaver – for å ikke nevne håndteringen av utstyrsavskrivninger.

Proaktiv og smart livssyklusadministrering er modellen som hjelper med å redusere IKT-kostnader. Livssyklusadministrering kan brukes til administrering av eksisterende maskinvare, men fungerer også i situasjoner der mer maskinvare kjøpes og driften utvides. Det er avgjørende at den samlede prosessen fungerer godt når den kombineres med kundens IT og prosessene til kundens IT-partnere. Dette støttes av et ressursregister og en enkel returprosess for utstyrt med korte ledetider og garantert informasjonssikkerhet.

Et ressursregister kan være nødvendig i fremtiden grunnet ulike reguleringer og krav, hvis organisasjonen kreves å bevise deres profesjonelle praksiser for administrering. De nye kravene for informasjonssikkerhet og databeskyttelse (slik som GDPR) omfatter krav for overvåking av data knyttet til administrasjon av maskinvareressurser.

Hva er kostnadsbesparelsene i praksis?

TCO-beregninger hjelper deg med å målrette kostnadsbesparelsene riktig. Proaktiv og smart livssyklusadministrering hjelper deg med å oppnå betydelige kostnadsbesparelser på følgende måte:

  • Leie av utstyr fra et begrenset utvalg (CYOD-modellen – Choose Your Own Device (velg din egen enhet)
  • Automatisering av oppdateringsprosessen for ressursene, med betydelig reduksjon i tilknyttet arbeidsinnsats, les mer >>
  • Det å kunne forutse problemer med datamaskiner, altså overvåking av funksjonen deres i sanntid. I tillegg er det viktig å optimalisere utviklingsplanen med hjelp fra eksperter, for å kunne målrette utviklingsaktivitetene riktig, spesielt på lang sikt.
  • Gi en rimelig leasingpris for effektive arbeidsstasjoner som har vært i forretningsbruk, og dermed resirkulere maskinvare innenfor selskapets egen organisasjon.
  • Forbedre effektiviteten til forhåndsinstallasjoner og logistikk
  • Automatisere overvåking
  • Sørge for god kvalitet på utstyret

Dette er kun noen av tiltakene som kan iverksettes for kostnadsbesparelser, også når antall maskinvareressurser øker.

AddToAny

FÅ DE SISTE NYHETENE OG OPPDATERINGENE

Thank you for your subscription